maranata

wspólnota modlitwy kontemplacyjnej

"Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (..) nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"
Mk, 14,34 i 37

Marana tha - znaczy: Przyjdź, Panie!
Maran atha - znaczy: Nasz Pan przyszedł!
Ten aramejski zwrot przez swoją istotną dwuznaczność jest naszą modlitwą, medytacją, jest naszym doświadczeniem.
To doświadczenie bycia w świecie i bycia przed Bogiem, to doświadczenie że codzienność jest lub może być cudem ...
MENU
Strona główna

Wspólnota Modlitwy Kontemplacyjnej

Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako własnego stylu życia. papież Franciszek bulla "Misericordiae vultus"

bialy kwiat "W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła." Iz. 30,15
Witamy na stronie Wspólnoty Modlitwy Kontemplacyjnej "MARANATA" w Łowiczu.
Spotykamy się od początku 2011r, dzieląc się wspólnie darem tej cichej, jakże pięknej i ożywczej modlitwy. Dzielimy się doświadczeniem Boga, Jego obecności pośród nas, w naszych relacjach, w świecie.
Wspólnie praktykujemy modlitwę w ciszy, bez słów, bez gestów, w bezruchu, wsłuchując się w Boga obecnego w naszym życiu.
Praktykujemy modlitwę ciszą, taką jak praktykowali ją ojcowie pustyni w IV - VIw. Modlitwa ta znana jest też pod różnymi nazwami: medytacja, modlitwa kontemplacyjna, modlitwa czysta, modlitwa serca. Ta modlitwa czy też medytacja nie jest rozumowym rozważaniem ale cichym i delikatnym przylgnięciem do naszego Stwórcy z prostym słowem modlitwy.
Jesteśmy zrzeszeni w Lubińskiej Wspólnocie Grup Medytacji prowadzonej przez o.o. Benedyktynów w Lubiniu, korzystamy z ich opieki, towarzyszenia i kierownictwa duchowego. Spotkania naszej małej wspólnoty opieramy na Regule św. Benedykta gdzie życie i modlitwa są ze sobą nierozłączne.

" Nikt nie nauczy się patrzeć przy pomocy słów, wzrok bowiem dany jest nam z natury. Podobnie piękna modlitwy nie można poznać przez nauczenie się jej od kogoś innego. Posiada ona w sobie własnego mistrza – Boga, który ludzi naucza mądrości (Ps 94,10). (św. Jan Klimak) "

Jeżeli ktoś odkryje na naszej stronie treści do których tęskni jego serce to ...
zapraszamy na spotkania naszej grupy :).


Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

06-2011

Jestem życiem (J 14,6)

W rozmachu i niezliczonej formie życia lubuję się przechadzać i w wielości otwartych oczu światło kreślę, i kształty piękna i tajemnicę, bo życie rodzi się z zachwytu.
Jestem życiem już nie do odebrania, szaleństwem dobijania się do niebios.
Raptularz mistyczny o.M. Zawada OCD
"Wszyscy zgrzeszyliśmy i będziemy grzeszyć aż do końca. Nie wszystko jest naszą winą, takimi nas stworzył" - św.Piotr z Alcantary