maranata

wspólnota modlitwy kontemplacyjnej

"Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (..) nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"
Mk, 14,34 i 37

„Jak naczynie przez kogoś sporządzone nie zna początku ani natury tego, kto je sporządził, tak człowiek nie zdoła zgłębić natury Boga i jego poczatku.”
Ewagriusz z Pontu
„Oczekiwanie nie jest czymś pustym. Oznacza skierowanie się ku czemuś. Jest to postawa dynamiczna, której nie charakteryzuje ani obojętność, ani zachłanność, ale miłość...”.
A. Pronzato
MENU
Strona główna » Rozważania » Dziedziniec pogan 2013

Ostatnio dodane

Takie jest życie

Twoje życie jest czystym darem i powinno opierać się na wdzięczności.
Jeśli coś Ci się nie podoba - zmień to. Jeśli nie możesz tego zmienić, zmień swoje podejście. Nie narzekaj.

Dziedziniec pogan 2013

Niektórzy z nas uczestniczyli w corocznym spotkaniu o nazwie "Dziedziniec Pogan" organizowanym w łowickim Seminarium Duchownym. W spotkaniu tym uczestniczyli zarówno wierzący jak i niewierzacy.
Chociaż w spotkaniu padło wiele ciekawych stwierdzeń m.in. o bliskosci wiary i niewiary, o wspólnej lub podobnej drodze poszukiwania prawdy, o nadziei że wiara i niewiara moga się spotkać i spotykać, o wzajemnej bliskości.
To w naszym odczuciu zabrakowało zwrócenia uwagi na chyba najgorszą formę niewiary a jednocześnie najbardziej popularną. Niewiary, która nie może i nie jest chlubą.
Niewiary bioracej się z lenistwa, wygodnictwa, bierności, apatii duchowej, płynięciem z głównym nurtem jak trup, jak rozkładające się zwłoki, zakorzenionej głęboko w egoiźmie, egocentryźmie, pysze, w grzechu, w odmowie przemiany życia.
Niewiary, która nie jest żadnym wyborem, raczej brakiem wyboru, brakiem decyzji, przypadkiem, która jest totalnym zaprzeczeniem wolnosci, bytu osobowego.
Niewiary, która jest śmiercią za życia, cuchnącym i odrażającym odorem niepojętego lenistwa i inercji.

05-2013

Życie polaga bardziej na stawianiu właściwych pytań niż (tylko) na udzielaniu prawidłowych odpowiedzi. Jezus zadał 183 pytania w 4 ewangeliach i udzielił tylko 3 bezpośrednie odpowiedzi na zadane Mu pytania ...
Miłość bowiem ucisza gniew, powściągliwość zaś uśmierza pożądania. Modlitwa natomiast oddziela umysł od wszelkich myśli i czyni go nagim przed Bogiem. Te trzy cnoty zawierają w sobie wszystkie inne. Bez nich zaś dusza nie może przebywać z Bogiem. (św. Maksym Wyznawca)