maranata

wspólnota modlitwy kontemplacyjnej

"Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (..) nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?"
Mk, 14,34 i 37

"Ci, którzy gromadzą w sobie troski i pamięć złego,
a zdaje się im, że się modlą,
są podobni do tych, którzy czerpią wodę i wlewaja ją do dziurawego naczynia.
Daremnie sie trudzą!"
"Anielskie myśli badają naturę rzeczy i zgłębiają ich duchowe zasady"
Ewagriusz z Pontu
MENU

Ostatnio dodane

Cisza jest zgodą na świat, aprobatą życia i akceptacją samego siebie. Szczęśliwe są chwile, w których niczego nie pragniemy, lecz po prostu żyjemy, kiedy jesteśmy w zgodzie ze sobą, w harmonii ze światem. Zatrzymaj się, pozwól sobie na spokój i ciszę! A. Grün

Katechizm KK 2666-2669

2666. Jednak imieniem, które zawiera wszystko, jest właśnie imię, które Syn Boży otrzymuje w swoim Wcieleniu: JEZUS. Ludzkie wargi nie są w stanie wypowiedzieć Boskiego Imienia, ale Słowo Boże, przyjmując nasze człowieczeństwo, powierza je nam i możemy go wzywać: "Jezus", "JHWH zbawia. Imię Jezus obejmuje wszystko: Boga i człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Modlić się, mówiąc "Jezus", oznacza wzywać Go, wołać do Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera Obecność, którą oznacza. Jezus jest Zmartwychwstałym i ktokolwiek wzywa Jego Imienia, przyjmuje Syna Bożego, który go umiłował i siebie samego wydał za niego.

Czytaj dalej 03-2015

Trzy filary kontemplacji

Dynamika naszej grupki opiera się na trzech filarach:
- relacja (życie): dzielenie się, swobodne, nieskrępowane, niezaplanowane, bez jakiegoś ogólnego schematu, szczere, nie koniecznie musi być radosne, z serca; jest to sposób naszego formowania się we wspólnocie wg Reguły św.Benedykta a nie jako 'wolne elektrony', czytamy Pismo św lub książki o tematyce duchowej,
- słowo: odmawiamy wieczorną modlitwę Kościoła z Liturgii Godzin (Nieszpory) z podziałem na chóry :) wg Monastycznej Liturgii Godzin (rytm dwutygodniowy); jest to świadomy benedyktyński rys naszej grupki,
- milczenie: 20-25 minutowe trwanie w milczeniu w Obecności Bożej.

Czytaj dalej 01-2013

O milczeniu i ciszy

"Słuchanie jest pierwszym słowem miłości, szacunku i wiary w człowieka. Kto wierzy w Boga, wierzy także w człowieka.
Potrafią słuchać jedynie ci, którzy wierzą w Boga i wierzą w człowieka – w jego głęboką wartość i godność." ks. Krzysztof Grzywocz
"Samotność jest po to, by zetrzeć wierzchnią warstwę swej osobowości - to nie przez komunikację, ale w komunii można bowiem odczuć największą jedność z innymi." św.Bazyli Wielki
"jest pustelnia i [...] powinienem zrobić z niej jak najlepszy użytek, wykorzystując ją nie jako miejsce ucieczki, lecz jak prawdziwe miejsce modlitwy i wyrzeczenia się siebie." T.Merton OCSO
"jest nasze konkretne życie i [...] powinienem zrobić

Czytaj dalej 12-2012

Źródło i cisza

Prawdziwe Źrodło objawia sie w ciszy. W ciszy umysł rozpoznaje Ducha. Duch w ciszy miłuje wszystko. Milczenie jest ludzką odpowiedzią na doświadczenie tajemnicy Boga, milczenie prowadzi nas do progu prawdziwej modlitwy, prawdziwa modlitwa jest darem ciszy; w ciszy przenosimy się w ocean Bożej miłości.